1. Staż podyplomowy 4. Punkty edukacyjne  7. Składki  
2. Prawo Wykonywania Zawodu 5. Zaświadczenia Unijne  8. Praktyka Lekarska
3. Specjalizacja 6. LEK, LDEK  

                                          

 

                     

 .

                                      

Udostępnij