1. Staż podyplomowy 4. Punkty edukacyjne     7. Składki  
2. Prawo Wykonywania Zawodu  5. Zaświadczenia Unijne 8. Praktyka Lekarska
3. Specjalizacja  6. LEK, LDEK   

                                       

 

                    

                                    

Udostępnij