Wniosek o wydanie zaświadczeń unijnych poniżej w załączniku do pobrania. Opłata za wydanie jednego zaświadczenia unijnego wynosi 84 zł. Opłatę należy dokonać w kasie lub  w formie przelewu na konto: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 tytułem opłata za zaświadczenie unijne (proszę podać również nazwisko i imię osoby starającej się o zaświadczenie)

Załączniki

Udostępnij