Zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2011 r. nr 219, poz. 1708) osoby, które uzyskały tytuł specjalisty proszone są o dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wraz z Prawem Wykonywania Zawodu (w celu dokonania stosownej adnotacji).

Przypominamy również, że sprawami dotyczącymi rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego ( włączając wnioski składane poprzez system SMK ) zajmuje się Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Udostępnij