• Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są zgodnie z harmonogramem dostępnym TUTAJ
  • Wypełniony druk zlecenia ogłoszenia/reklamy wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty należy przesłać e-mailem:
  • Zlecenia bez potwierdzenia przelewu nie są realizowane.
  • Opłatę za zamieszczenie ogłoszenia/reklamy można wnieść osobiście w kasie lub przelewem na konto: BSK S.A. Oddział Regionalny w Katowicach, ul. Mickiewicza 3, nr: 66 1050 1214 1000 0022 3650 5901 W tytule proszę koniecznie podać termin (miesiąc) emisji ogłoszenia lub reklamy zgodnie z wypisanym zleceniem.
  • Członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy poszukują zatrudnienia, mogą skorzystać z bezpłatnego ogłoszenia na stronie www lub na łamach pisma „pro medico”.
  • Redakcja nie odpowiada za treści ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.
  • Zlecenia ogłoszenia, reklamy lub dodatku w formie wkładki (tzw. insert) można również dokonać osobiście. W przypadku, gdy zleceniodawca chce otrzymać kopię zlecenia podpisaną przez reprezentantów ŚIL, należy przesłać pocztą dwa egzemplarze wypełnionego zlecenia.

Cenniki i formularze do pobrania: 

  • cennik za publikację w Pro Medico oraz w Pro Medico i internecie
  • formularz na zamieszczenie płatnego ogłoszenia w Pro Medico i opcjonalnie ogłoszenia na stronie internetowej ŚIL - PDF
  • Formularz na zamieszczenie bezpłatnego ogłoszenia w Pro Medico - dla lekarzy poszukujących zatrudnienia - PDF
  • Zlecenie na zamieszczenie płatnego dodatku w formie wkładki w Pro Medico (insert) - PDF

Tutaj znajdziesz informacje o WYMIARACH modułów reklamowych, a także o formatach PLIKÓW.

 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

Hanna Gąsior
tel.: (32) 60 44 262 lub 605-875-835
e-mail: 

Załączniki

Udostępnij