Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12 - 21 - 000174/LSZ/03/7/03.4900.009.03/01

19 sierpnia 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Katowicach, ul.  Kossutha   13, adres  poczty   elektronicznej: ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy:

w rodzaju: leczenie szpitalne

w zakresie: świadczeń w izbie przyjęć (IP)

na obszarze: m. Częstochowa

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 78. 223,90 PLN na okres rozliczeniowy od 11 - 10 - 2021 r. do 31 - 12 - 2021 r. Okres obowiązywania umowy od 11 - 10 - 2021 r.  do 31 - 12 - 2021 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - www.nfz - katowice.pl 

Udostępnij