Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12-21-000169/LSZ/03/7/03.4900.009.03/01

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858) informuję, że w dniu 30 lipca 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, adres poczty elektronicznej:  

ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy w: 

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (IP)

na obszarze: m. Częstochowa

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 87.763,40 PLN na okres rozliczeniowy  od 01-10-2021 r. do 31-12-2021 r.

Okres obowiązywania umowy od 01-10-2021 r. do 31-12-2021 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-katowice.pl 

Udostępnij