Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12-21-000170/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858) informuję, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, adres poczty elektronicznej:


ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy w:

rodzaju: leczenie stomatologiczne

zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne

na obszarze: m. Irządze

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 32.100,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01-10-2021 r. do 31-12-2021 r.
Okres obowiązywania umowy od 01-10-2021 r. do 30-06-2022 r.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-katowice.pl

 

Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12-21-000171/STM/07/1/07.0000.221.02/01

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858) informuję, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, adres poczty elektronicznej:

ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy w:

rodzaju: leczenie stomatologiczne

zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

na obszarze: m. Gliwice

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 97.200,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01-10-2021 r. do 31-12-2021 r.
Okres obowiązywania umowy od 01-10-2021 r. do 30-06-2022 r.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-katowice.pl

 

Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12-21-000172/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858) informuję, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, adres poczty elektronicznej:

ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy w:

rodzaju: leczenie stomatologiczne

zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne

na obszarze: m. Niegowa

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 32.100,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01-10-2021 r. do 31-12-2021 r.
Okres obowiązywania umowy od 01-10-2021 r. do 30-06-2022 r.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-katowice.pl

 

Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12-21-000173/STM/07/1/07.1850.118.03/01

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858) informuję, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, adres poczty elektronicznej:

ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy w:

rodzaju: leczenie stomatologiczne

zakresie: świadczenie stomatologicznej pomocy doraźnej

na obszarze: p. bielski, cieszyński, żywiecki, m. Bielsko-Biała

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 47.400,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01-11-2021 r. do 31-12-2021 r.
Okres obowiązywania umowy od 01-11-2021 r. do 30-06-2022 r.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-katowice.pl

Udostępnij