KALENDARZ

WYBORÓW DELEGATÓW NA OKRĘGOWE ZJAZDY LEKARZY I KRAJOWY ZJAZD LEKARZY NA OKRES
IX KADENCJI W ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ

 

1UTWORZENIE REJONÓW WYBORCZYCH

  • 10.02.2021 r. – uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie  utworzenia rejonów wyborczych
  • 10.02.2021 r. – uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 
  • 12.02.2021 r. – uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych

2. OSTATECZNE USTALENIE IMIENNEJ LISTY CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO I LICZBY MANDATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY                                             

  • Od 1.04.2021 r. do 30.04.2021 r. – OKW przyjmuje wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego. Wnioski należy przesłać: pocztą, faksem (nr 32 60 44 257) lub e-mailem , jak również zmiany można dokonać za pomocą formularza on-line.

Załącznik: Wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego

  • 5.05.2021 r. – OKW ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym rejonie wyborczym na stronie internetowej izby oraz udostępnia do wglądu w siedzibie izby
  • 19.05.2021 r. – ORL w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych podejmuje, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, uchwałęo liczbie mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji

3. USTALENIE LISTY KANDYDATÓW W REJONACH WYBORCZYCH

4. GŁOSOWANIE W REJONACH WYBORCZYCH

  • od 9.08.2021 r. do 14.09.2021 r. - przyjmowanie przez Okręgową Komisję Wyborczą głosów oddawanych w drodze korespondencyjnej
  • od 1.10.2021 r. do 15.11.2021 r. - przeprowadzenie głosowania osobistego (do urny) w określonym uprzednio terminie i miejscu
Udostępnij