Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na okres VIII kadencji 2018-2022 został wybrany dr n. med. Tadeusz Urban.

aimg 3695 3

Prezes ORL w szczególności:

  • kieruje pracą ORL i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
  • przewodniczy obradom ORL i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
  • reprezentuje ŚIL
  • podpisuje uchwały Rady i Prezydium Rady wspólnie z Sekretarzem
  • może upoważnić innych Członków Rady oraz pracowników Biura do reprezentowania oraz do podejmowania czynności na rzecz Izby, udzielając im pisemnego pełnomocnictwa
  • zarządza funduszem dyspozycyjnym i reprezentacyjnym
  • podejmuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Śląskiej Izby Lekarskiej

Kontakt:

Sekretariat Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
tel.: 32 60 44 252
III piętro

Udostępnij