Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Dr Stefan KopoczOkręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza,  z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Zadania:

1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej rozpatruje skargi pacjentów na działanie lekarzy niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym postawienie niewłaściwej diagnozy, zastosowanie niewłaściwego leczenia, itp. oraz na zachowanie niezgodne z zasadami etyki lekarskiej.

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie posiada kompetencji do rozpatrywania roszczeń finansowych pacjentów. Rzecznik nie zasądza odszkodowań, zadośćuczynień ani nie rozpatruje reklamacji.

3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest organem interwencyjnym i nie posiada kompetencji, by ingerować w prowadzony proces diagnostyczno-leczniczy.

4. Odpowiedzialności zawodowej przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej podlegają jedynie lekarze i lekarze dentyści w związku z wykonywaniem zawodu.

5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie rozpatruje skarg na działanie lub zachowanie lekarzy dotyczące ich życia prywatnego.

6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest organem powołanym do rozpatrywania skarg na działalność i organizację placówek medycznych, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, rejestratorek bądź pozostałego personelu.

7. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest organem kontrolnym nad placówkami medycznymi, a prowadzi postępowania wyjaśniające w stosunku do konkretnych lekarzy.

8. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie kieruje pacjentów do leczenia, nie wskazuje placówek medycznych ani lekarzy, którzy udzielą danemu pacjentowi świadczeń medycznych, a także nie udziela porad w jaki sposób uzyskać konkretne świadczenia medyczne.

9. Skarga składana na lekarza lub lekarza dentystę musi zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL pacjenta,
 • adres do korespondencji,
 • jeśli skargę składa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny/osoba wykonująca prawa zmarłego pacjenta – również imię i nazwisko oraz adres do korespondencji tej osoby;
 • datę czynu – konkretną datę dzienną lub okres, w którym miało miejsce zdarzenie;
 • miejsce czynu – nazwę i adres placówki medycznej/gabinetu lekarskiego/praktyki lekarskiej, w której miało miejsce zdarzenie;
 • imię i nazwisko lekarza, jeśli jest znane;
 • opis zdarzenia;
 • jeśli wskutek zdarzenia pacjent podjął leczenie w innej placówce medycznej/gabinecie lekarskim – również wskazanie nazwy i adresu tejże placówki;
 • własnoręczny podpis pacjenta;
 • do skargi można załączyć kserokopię dokumentacji na poparcie twierdzeń skarżącego.   

10. Skargę można złożyć tylko i wyłącznie pisemnie poprzez:

 • przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach, Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice;
 • złożenie osobiście w Informatorium – Biurze Podawczym Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach (parter);
 • przesłanie własnoręcznie podpisanej skargi (skan lub wyraźne i czytelne zdjęcie) za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

11. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ani pracownicy Biura Rzecznika nie przyjmują, ani nie protokołują skarg ustnych.

12. Pracownicy Biura Rzecznika nie udzielają porad prawnych, również tych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

13. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest biegłym, ani nie wydaje opinii dla pacjentów.

14. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie rozpatruje zastrzeżeń do opinii biegłych z zakresu medycyny – pozostaje to w kompetencji organu, który takiego biegłego powołał.

15. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie rozpatruje skarg ani odwołań dotyczących orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, orzeczeń Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, itp.

16. Strony postępowania mają prawo przeglądu akt, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku oraz wyrażeniu zgody przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Załącznik:

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres IX kadencji 2022-2026:

1. lek. Barańska Maria

2. lek. Bera Jacek

3. dr n. med. Biniszkiewicz Tomasz

4. dr n. med. Błażelonis Adam

5. dr n. med. Bon-Bałazińska Joanna

6. lek. dent. Brawańska-Gołuch Joanna

7. lek. Cebula-Byrska Ilona

8. lek. dent. Charciarek Urszula

9. lek. Ciesielska-Kondys Agata

10. lek. Cwynar Grzegorz

11. prof. dr hab. n. med. Czecior Eugeniusz

12. lek. Czekaj Marek

13. dr n. med. Danik Andrzej

14. dr n. med. Dawiec Grzegorz

15. dr n. med. Deska Mariusz

16. dr n. med. Dolczak Ludmiła

17. lek. Dosiak Małgorzata

18. lek. dent. Drużyńska-Gucze Elżbieta

19. dr n. med. Dugiełło Maciej

20. lek. dent. Faltus Krystyna

21. lek. Fischer Ireneusz

22. dr n. med. Frelich Henryk

23. dr n. med. Gałązka Andrzej

24. dr n. med. Gawron Jacek

25. lek. Gładkiewicz Antoni

26. lek. dent. Gołuch Janusz

27. lek. Gomoliński Marek

28. dr n. med. Gruenpeter Paweł

29. dr n. med. Grzesiak-Kubica Ewa

30. dr n. med. Hadasik Franciszek

31. dr hab. n. med. Hendryk Stanisław

32. dr n. med. Jasiński Andrzej

33. dr n. med. Jurewicz-Bartczak Antonina

34. dr n. med. Just Marek

35. lek. dent. Karski Mariusz

36. lek. Kodrębski Jakub

37. dr n. med. Kolebacz Bogdan

38. lek. Konieczny Dariusz

39. lek. Kopczyńska Barbara

40. prof. dr hab. n. med. Kopyta Ilona

41. lek. Kotrys Krzysztof

42. dr n. med. Kowalski Tomasz

43. lek. Kowalski Tomasz

44. lek. Kozioł Wacław

45. lek. Kożuch Sławomir

46. dr n. med. Kryszczyszyn-Musialik Katarzyna

47. lek. Kuboszek Cezary

48. lek. dent. Lubaś-Nitecka Barbara

49. lek. Malec Piotr

50. lek. Marczyński Antoni

51. dr n. med. Mazur Marcin

52. dr n. med. Mąka Bogusław

53. lek. Migacz Włodzimierz

54. dr n. med. Mucha Ryszard

55. lek. Musialik Krzysztof

56. dr n. med. Nitecki Krzysztof

57. lek. dent. Pater-Jajdelski Rafał

58. dr n. med. Pieniążek Tomasz

59. dr n. med. Pikiewicz-Koch Anna

60. lek. Płazak Urszula

61. lek. Potempa Tomasz

62. dr n. med. Prudel Bernard

63. lek. Przeorska Beata

64. lek. Przybyło Jacek

65. dr n. med. Rogal Magdalena

66. dr n. med. Rogala-Poborska Iwona

67. dr n. med. Rój Rafał

68. lek. Skowronek Rafał

69. dr hab. n. med. Sobol-Milejska Grażyna

70. lek. Sojka-Kowalska Tatiana

71. lek. dent. Stańczyk-Franiel Anna

72. dr n. med.  Staszewska-Kwak Anna

73. dr n. med.  Stefański Władysław

74. lek. dent. Szajkowska-Kościńska Ewa

75. lek. Szczepański Jerzy

76. lek. Szostak Robert

77. lek. Świtała Jerzy

78. lek. Teodorowicz-Rachuba Bogna

79. dr hab. n. med. Ulman-Włodarz Izabela

80. dr n. med. Walczyńska-Dragon Karolina

81. lek. Wiąk Zbigniew

82. dr n. med. Widziszowska Agnieszka

83. dr n. med. Wojtaszek Henryk

84. dr n. med. Wołkowski Janusz

85. dr n. med. Wrocławska Beata

86. dr n. med. Wróbel Jacek

87. lek. Wyganowska-Kapryan Anna

88. dr n. med. Zajusz Aleksander

89. lek. Ziomek Mariusz

Godziny urzędowania Kancelarii OROZ:

pn, wt, czw - 8:00 - 16:00

śr - 8:00 - 17:00

pt - 8:00 - 15:00

Kontakt 

(32) 6044240

Udostępnij