Tytuł zawodowy: lekarz

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne st.II, Kardiologia st.II

Funkcje:

  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - V kadencja
  • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej – VII, VIII kadencja
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej – VI, VII, VIII kadencja
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - IV, V, VI, VII, VIII kadencja
  • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VI, VII, VIII kadencja
  • Przewodniczący Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą - VIII kadencja
  • Przewodniczący Komisji ds. Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi - VII kadencja
Udostępnij