Tytuł zawodowy: lekarz

Tytuł naukowy: dr n. med.

Specjalizacja: Choroby płuc st. II, Choroby wewnętrzne st. I

Funkcje:

  •  Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej – V, VIII kadencja,
  •  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy – II,III, IV, V, VI, VII, VIII kadencja,
  •  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej – III, IV, V, VI, VII, VIII kadencja,
  •  Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy –V, VI, VII, VIII kadencja,
  • Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej - II kadencja,
  • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej – III, IV, V, VI, VII kadencja,
  • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej – V, VI kadencja,
  • Przewodniczący Komisji Finansowej – VII kadencja.
Udostępnij