Tytuł zawodowy: lekarz dentysta, lekarz

Tytuł naukowy: doktor hab. n. med.

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna st. II, chirurgia szczękowa st. II

Funkcje:

 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej – VII, VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy – II, IV, VI, VII, VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej – II, VI, VII, VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy – VI, VII, VIII kadencja
 • Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego – VIII kadencja
 • Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej - IV kadencja
 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - VI kadencja
 • Przewodniczący Komisji Stomatologicznej – IV, VI kadencja
 • Członek Komisji Bioetycznej - IV kadencja
 • Członek Komisji Prywatnych Praktyk - IV kadencja
 • Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego – VI, VII kadencja
Udostępnij