XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY - 28 marca 2015 r. - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach połączony z obchodami jubileuszu 80-lecia utworzenia Śląskiej Izby Lekarskiej, odbył się 28 marca br. w katowickim Domu Lekarza.  Z tej okazji rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Stanisław Nicieja wygłosił okolicznościowy wykład dotyczący roli Kresów w kształtowaniu śląskiego środowiska lekarskiego.

W części oficjalnej Zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, podsumował miniony rok działalności samorządu. W swoim wystąpieniu prezes szczególnie podkreślał konieczność obrony godności zawodu lekarza i lekarza dentysty. Mówił także o roli i znaczeniu samorządu lekarskiego: „- Samorząd lekarski z należytą starannością i odpowiedzialnością, nawiązując do dorobku swoich założycieli i poprzedników, od ćwierćwiecza sumiennie wypełnia ustawowe zadania przekazane przez Państwo, ale nie może wyręczać władzy publicznej w jej podstawowych funkcjach i zadaniach. Decydenci nie mogą uciekać od odpowiedzialności, przerzucając ją, różnymi metodami, na barki lekarzy i powierzonych ich opiece chorych” - zaznaczał prezes Kozakiewicz.

W uroczystej części Zjazdu udział wzięli m.in.: Beata Małecka-Libera – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i poseł na Sejm, Jerzy Ziętek – poseł na Sejm, Halina Bieda  – przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych i okręgowych rad lekarskich. Pięcioro lekarzy, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, zostało wyróżnionych wysokimi odznaczeniami państwowymi oraz odznaką wojewódzką. W trakcie Zjazdu wręczono również Srebrne Odznaczenia ŚIL „Zasłużony dla Lekarzy – Pro Medico, Medale ŚIL, wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” oraz Medale za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne. Najwyższym wyróżnieniem śląskiego samorządu lekarskiego „Wawrzynem Lekarskim” został uhonorowany prof. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz, wybitny stomatolog, naukowiec i pedagog specjalizujący się w dziedzinie protetyki.

W części roboczej Zjazdu delegaci omawiali sprawy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem śląskiego samorządu lekarskiego oraz zagadnienia dotyczące problemów ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki województwa śląskiego.

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zabrał głos, wystosowując kilka apeli i stanowisk. Wśród nich znalazły się dwa dokumenty dotyczące bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia: apel w sprawie zwiększenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia oraz stanowisko wyrażające protest wobec działań podejmowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Śląscy lekarze zaapelowali także do stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich o podjęcie wspólnych działań na rzecz rzetelnych, pluralistycznych i odpowiedzialnych mediów w Polsce.: „Większość dziennikarzy wykonuje swój zawód profesjonalnie, sumiennie, zgodnie z obowiązującymi wymogami etycznymi. Na uznanie zasługuje ich działalność w imię szeroko pojętego interesu społecznego. Na polskim rynku medialnym pojawiły się jednak zauważalne próby zdobywania jak największej widowni, czytelników czy słuchaczy, poprzez działania prowadzone niestety niejednokrotnie bez przestrzegania zasad etycznych, które nierozerwalnie powinny być związane z odpowiedzialnym dziennikarstwem w demokratycznym społeczeństwie.” – napisano w apelu OZL.  

W związku z uchwalonym w ubiegłym roku przez Naczelną Radę Lekarską podwyższeniem składki wpłacanej przez lekarzy i lekarzy dentystów na rzecz samorządu lekarskiego, OZL w Katowicach, na wniosek prezesa ORL Jacka Kozakiewicza podjął stanowisko dotyczące przeznaczenia części składek członkowskich, w którym czytamy m.in.: „W związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2015r. składki członkowskiej oraz dobrą sytuacją finansową ŚIL, Zjazd, poszukując akceptowalnego sposobu wykorzystania pozyskanych środków opowiada się za przeznaczeniem różnicy pomiędzy kwotą składki opłacanej w wysokości 60 złotych a kwotą poprzednio obowiązującej składki (w wysokości 40 zł), pomniejszoną o odpis na Naczelną Izbę Lekarską na wspieranie indywidualnych form doskonalenia zawodowego członków ŚIL, wskazywanych przez samych zainteresowanych”.

Wykład prof. Stanisława Niciei o roli Kresów w kształtowaniu śląskiego środowiska lekarskiego

Wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień

Udostępnij