29 marca 2019 roku Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy spotkali się w Śląskiej Izbie Lekarskiej, by podsumować pierwszy rok VIII kadencji i wyznaczyć kierunki działania na przyszłość.

Tadeusz Urban tak podsumował pierwszy rok pełnienia funkcji prezesa ŚIL:

Moim celem na czteroletnią kadencję było sprawienie, aby ŚIL stała się bardziej pomocna, przydatna i przyjazna lekarzom i lekarzom dentystom, dlatego w pierwszym roku położyłem szczególny nacisk na kształcenie podyplomowe. Udało się przeorganizować pracę Ośrodka Kształcenia Podyplomowego, wkrótce wystartuje platforma e-learningowa, którą będziemy sukcesywnie poszerzać o nowe e-szkolenia. Szczególnie zależy mi na wspieraniu i aktywizacji młodych lekarzy, także integracji środowiska lekarskiego. Nie odcinam się od tego, co udało się do tej pory pozytywnego dokonać, wręcz przeciwnie – kontynuuję wiele rozpoczętych w ubiegłych latach inicjatyw i pomysłów. Funkcjonowanie ŚIL pod moim przewodnictwem ocenią Koledzy i Koleżanki, a ja ze swojej strony mogę podsumować, że to był dobry rok dla ŚIL.”  

Prezes przedstawił także plany na kolejny rok, a wśród nich jest przewidziany kompleksowy remont Domu Lekarza, przejmowanie dalszych elementów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, ponadto definitywne uregulowanie sytuacji prawnej parkingu przed ŚIL.

Ważnym punktem zjazdu było wręczenie prof. Marianowi Zembali najwyższego wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej - „Wawrzynu Lekarskiego” - przyznawanego za wybitne osiągnięcia. „ Popierajmy śląską medycynę, bo ona na to naprawdę zasługuje, a wielkie nazwiska, które w latach ubiegłych otrzymały ten laur, są tego najlepszym świadectwem. Z pokorą przyjmuję to wyróżnienie.” - powiedział odbierając statuetkę prof. Zembala. Wspomniał także o pracach nad powstaniem nowego zawodu – asystent lekarza. W USA, Holandii czy Szwajcarii taki zawód już istnieje. Asystent, zdaniem profesora, mógłby wyraźnie pomóc pracującym lekarzom, szczególnie w specjalnościach zabiegowych, ale nie tylko - lekarze mogliby więcej czasu poświęcić pacjentom.

Profesor wspomniał również o cyklu spotkań „Pokochaj i popieraj śląską medycynę”, które prowadzone są w województwie śląskim. To rozmowy z młodzieżą, mające pokazać siłę śląskiej medycyny:  „Bądźmy wszyscy ambasadorami śląskiej medycyny. Ten cykl jest po to, by najlepsi uczniowie szkół średnich wybierali śląską medycynę, rozwijali swoje talenty, studiowali i pracowali na Śląsku.”

Podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy „Złotym Odznaczeniem Zasłużony dla lekarzy Pro Medico” został uhonorowany Prezes ORL w Katowicach dr Tadeusz Urban. O to wyróżnienie w tajemnicy przed samym wyróżnionym wnioskowali Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego dr Adam Dyrda i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dr Stefan Kopocz.

Uroczyście otwarto, po ponad 9 miesiącach przerwy, restaurację w Domu Lekarza. Usługi gastronomiczne będą w niej świadczone nie przez firmę zewnętrzną, ale przez pracowników reaktywowanej decyzją ORL w Katowicach spółki ŚIL „Dom Lekarza”. Restauracja będzie obsługiwała spotkania, kursy, szkolenia i konferencje odbywające się w budynku izby, a także indywidualnych klientów.  Już od 2 kwietnia br. zapraszamy na obiady do nowej-starej restauracji. 

Zebrani w Katowicach lekarze i lekarze dentyści uchwalili, między innymi, budżet na 2019 rok i zmiany dotyczące zasad gospodarki finansowej ŚIL. Przyjęli sprawozdania z działalności w 2018 roku: Okręgowej Komisji Wyborczej, Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego. Delegaci uchwalili również absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.  

Podczas zjazdu zaapelowano do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia. Podjęto również apel do Okręgowej Rady Lekarskiej o rozpoczęcie działań w celu poprawy i obrony wizerunku lekarzy i lekarzy dentystów w mediach oraz zwrócono się do komisji finansowej w sprawie rozeznania możliwości sfinansowania w ramach składki członkowskiej podstawowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów.

Relacja w mediach dotycząca uhonorowania prof. Mariana Zembali Wyróżnieniem „Wawrzyn Lekarski”:

TVP Katowice  

TVS

Radio Katowice  

Gazeta Wyborcza

Gość Niedzielny

medexpress.pl

katowice.naszemiasto.pl 

Rynek Zdrowia 

Dziennik Zachodni

Katowice24info

Udostępnij