XXX OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY - 2 kwietnia 2011 r. - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy odbył się 2 kwietnia w Katowicach. Poza sprawami związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem samorządu zawodowego lekarzy, licznie przybyli delegaci zajęli się również problemem finansowania ochrony zdrowia w województwie śląskim i bezpieczeństwem zdrowotnym jego mieszkańców. Dyskusja dotyczyła także proponowanych zmian warunków i zasad kontraktowania świadczeń medycznych przez NFZ oraz nadmiernej biurokratyzacji pracy lekarza.

Zjazd wystosował kilka apeli w tym adresowany do parlamentarzystów w sprawie niedofinansowania świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza na Śląsku. W Apelu tym zwrócono uwagę, że aktualnie panująca sytuacja w ochronie zdrowia negatywnie wpływa na dostęp pacjentów do właściwego leczenia oraz jego kontynuacji, a także pozbawia wielu lekarzy miejsca pracy, należnej płacy i  właściwych  warunków  wykonywania zawodu.

Zjazd zaapelował także o zmianę art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wyraził swoje negatywne zdanie w sprawie odpowiedzialności lekarzy, w tym finansowej, za wystawianie recept refundowanych osobom nieubezpieczonym lub mającym specjalne uprawnienia.

W części oficjalnej Zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr. n. med. Jacek Kozakiewicz, podsumował miniony rok działalności samorządu. Pośród wielu informacji znalazły się również te dotyczące budżetu izby. Prezes przytoczył dane, z których wynika, że mimo rozszerzenia gamy form finansowego wspierania członków ŚIL, w 2010 roku udało się zaoszczędzić ponad 2 miliony złotych, a kwota bliska 76% wpłacanych przez lekarzy składek trafiła do nich z powrotem za pośrednictwem różnych inicjatyw, w tym zapomóg i stypendiów. 

Prezes przypomniał także, że sprawdziły się przewidywania odnośnie kondycji finansowej śląskiej ochrony zdrowia przedstawione w trakcie zorganizowanej w ubiegłym roku przez ŚIL debaty z udziałem parlamentarzystów i władz samorządowych.

Apeluję do wszystkich osób odpowiedzialnych i tworzących nowe regulacje prawne, aby nie pomijali niezwykle istotnych problemów permanentnego niedoszacowania i niedofinansowania ochrony zdrowia. Lekarze powinni leczyć zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, które nie odbiega od wiedzy i doświadczenia lekarzy wykonujących swój zawód w innych krajach europejskich. – mówił prezes Kozakiewicz..

Delegaci jako pierwsi dowiedzieli się również o podpasaniu porozumienia między prezesem Jackiem Kozakiewiczem, przedstawicielem Śląskiej Izby Lekarskiej i dziekanem Rady Adwokackiej w Katowicach - Romanem Kuszem, w sprawie świadczenia pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z porozumieniem członkowie ŚIL będą mogli w wytypowanych kancelariach adwokackich nieodpłatnie uzyskać poradę i konsultację prawną związaną z działalnością zawodową lekarzy z zakresu prawa medycznego, cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia Śląskiej Izby Lekarskiej zasłużonym członkom śląskiego samorządu lekarskiego. Medale „Za wybitne osiągnięcia pozamedyczne” otrzymali lekarze mający szczególne zasługi w sporcie, sztuce i innych dziedzinach aktywności pozazawodowej. Najwyższym odznaczeniem, „Wawrzynem Lekarskim”, został  uhonorowany prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski, jeden z twórców reaktywowanej w 1989 samorządności środowiska medycznego.

W przeddzień XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, prezes ORL Jacek Kozakiewicz wręczył „Wawrzyn Lekarski” prof. dr hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi. Profesor Kokot, lekarz o międzynarodowej sławie, wybitny naukowiec i pedagog, członek Śląskiej Izby Lekarskiej odebrał najwyższe izbowe odznaczenie w trakcie X krajowej Konferencji Szkoleniowej „Interna 2011 – Postępy w chorobach wewnętrznych” zorganizowanej w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawieprzez Towarzystwo Internistów Polskich i Medycynę Praktyczną. Zjazdowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych lekarzy – artystów, członków ŚIL.

Gościem Zjazdu była pani poseł Beata Małecka – Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia. Swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele władz administracji państwowej i samorządowej,  prezydent Katowic - Piotr Uszok,  prorektor ds. szkolenia podyplomowego SUM - prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz przedstawiciele wielu samorządów zawodowych, wśród nich m.in. dr Igor Chęciński - prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dr Mariusz Malicki - prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, dr Krzysztof Makuch – wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dr Maciej Skwarna - wiceprezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej, dr Mariola Bartusek, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, adw. Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Piotr Bober, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, a także reprezentanci związków zawodowych i wielu towarzystw naukowych.

Sprawozdania - Załączniki

Apele Zjazdu - Załączniki:

 

Udostępnij