Piotr Grzesik - Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;

3) przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

 Skład VIII kadencji Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  - Piotr Grzesik

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Wiesława Dulęba

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Olejnik

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Maciej Kubicz

Członkowie: 

Piotr Zyzak

Janina Chmurak-Lachendro

Justyna Krawczyk

Barbara Goering-Pierożek

Władysław Łoś

Ryszard Michalik

Udostępnij