Przewodniczący: Ryszard Szozda

Członkowie: Marek Potempa, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Terasa Bilewicz-Wyrozumska, Andrzej Siudyka, Jerzy Pabis, Leszek Jagodziński, Adam Błażelonis, Justyna Krawczyk, Andrzej Lekston.

Do zadań Komisji Zdrowia Publicznego, Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu należy:

  1. przygotowywanie projektów stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  2. analiza istniejących przepisów regulujących organizację ochrony zdrowia i przygotowywanie propozycji zmian w tym zakresie,
  3. udział w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich przy rozpatrywaniu projektów przepisów z zakresu organizacji ochrony zdrowia.
  4. omawianie zmian systemowych w ochronie zdrowia (prywatyzacja, zmiany w systemie finansowania lecznictwa),
  5. przygotowanie stanowisk w sprawach zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej,
  6. prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
  7. współdziałanie z parlamentarzystami i organizacjami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza,
  8. propagowanie wśród parlamentarzystów i samorządowców stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  9. omawianie z parlamentarzystami i samorządowcami problemów dotyczących zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Opiekun komisji: Ewa Król

Kontakt: tel. 32 60-44-235, mail:

Udostępnij