Przewodniczący: Leszek Jagodziński

Członkowie: Adam Błażelonis, Beata Poprawa, Adam Tiszler, Dariusz Gustowski, Andrzej Siudyka, Tadeusz Morawiec, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Piotr Ziętek, Zbigniew Bizoń, Olgierd Wieczorek, Justyna Krawczyk, Agnieszka Jędzura, Katarzyna Bąk-Drabik, Grzegorz Grudnik, Jan Pruszowski, Katarzyna Michalska-Małecka, Wojciech Gawlicki

Do zadań Komisji ds. Kontaktów z NFZ należy:

  1. przygotowanie projektów stanowisk ORL w zakresie współpracy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
  2. współpraca z NFZ w zakresie zagwarantowania właściwej wyceny pracy lekarza w ramach kontraktów,
  3. opiniowanie projektów stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w zakresie aktów prawnych dotyczących wzajemnych relacji między świadczeniodawcami i NFZ.

Opiekun komisji: Irena Saternus

Kontakt: tel. 32 60-44-212, mail:

Udostępnij