Przewodniczący: Danuta Korniak

Członkowie: Stanisław Borysławski, Jacek Gawron, Małgorzata Dosiak, Jacek Kocot, Krystian Frey, Jerzy Rdes, Marek Potempa, Jan Pruszowski, Krzysztof Szczechowski, Zygmunt Szwed

Do zadań Komisji ds. Konkursów należy:

  1. przygotowywanie opinii oraz projektów stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia
  2. przedstawianie na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i jej Prezydium spraw związanych z organizacją i prowadzeniem postępowań konkursowych
  3. prowadzenie list kandydatów uczestniczących w komisjach konkursowych

Opiekun komisji: Maria Nawrot

Kontakt: tel. 32 60-44-270, mail:

Udostępnij