Krystyn Sosada - Przewodniczący

Tomasz Pietrzykowski - Wiceprzewodniczący

Członkowie: Czesława Brylak-Kozdraś, Jan Cieślicki, Antoni Hrycek, Barbara Kuśnierz, Edyta Machura, Izabela Majewska, Anita Olejek, Wanda Romaniuk, Grażyna Sobol-Milejska, Krzysztof Siemianowicz, Danuta Ślęczek-Czakon, Marta Tanasiewicz, Jarosław Wolski.

Komisja Bioetyczna wydaje opinie w sprawach projektów:
- badań klinicznych produktów leczniczych
- badań klinicznych wyrobów medycznych
- eksperymentów medycznych

Osoba lub inny podmiot zamierzająca przeprowadzić projekt badawczy, składa do Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej wniosek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 

Dla przelewów krajowych nr konta: PKO BP O/Katowice: 74 1020 2313 0000 3002 0024 0283

Dla przelewów zagranicznych: KOD BIC (SWIFT) : BPKOPLPW oraz numer IBAN: PL 74 1020 2313 0000 3002 0024 0283.

Załączniki

Kontakt

Sekretariat Komisji - Maria Nawrot
tel. 32 60 44 270 
mail: 

Udostępnij