Fundacja Pro Medico - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Halina Borgiel Marek - prezes zarządu 

Stefan Bronisław Kopocz - członek zarządu

Krystyna Olczyk - członek zarządu

1. Cele Fundacji 

 • organizowanie i sponsorowanie szkoleń specjalistycznych dla środowiska lekarskiego w kraju i za granicą, m.in. - w formie zajęć teoretycznych: ( w formie zajęć praktycznych,w formie konsultacji w zakresie posługiwania się nowoczesnymi) 
 • urządzeniami aparatury medycznej.
 • organizowanie przyjazdów specjalistów z zagranicy do Polski dla realizacji szkoleń j.w.
 • organizowanie krótkich wyjazdów polskich lekarzy na zajęcia warsztatowe do placówek medycznych za granicę.
 • doraźne wspomaganie placówek służby zdrowia - sektora publicznego i prywatnego 
  poprzez zakup i pomoc w uruchomieniu sprzętu medycznego.
 • wspomaganie inicjatyw w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych w służbie zdrowia.
 • wspieranie towarzystw naukowych: - lekarskich i wspomagających medycynę.
 • współpraca z innymi Fundacjami w realizacji zbieżnych celów.
 • promocja medycznych nowości technicznych.
 • wspomaganie inicjatyw środowiska lekarskiego w zakresie odbudowy i naprawy kultury fizycznej i sportu, a także promocja twórców kultury tegoż środowiska.
 • ustanowienie nagrody za najlepszą pracę poglądową na I i II°specjalizacji oraz doktorską i habilitacyjną.
 • wspomaganie finansowe Biblioteki Lekarskiej.
 • wspieranie inicjatyw proekologicznych.

2. Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez organizowanie, sponsorowanie, finansowanie i dofinansowywanie form działania, i tak:

 • wspomaganie inicjatyw w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych w służbie zdrowia będzie realizowała poprzez finansowanie i dofinansowanie programów i projektów rozwiązań organizacyjnych związanych z przekształceniami własnościowymi,
 • wspieranie towarzystw naukowych polegać będzie na dofinansowaniu i finansowaniu inicjatyw związanych ze szkoleniem lekarzy,
 • współpraca z innymi Fundacjami w realizacji zbieżnych celów polegać będzie na partycypacji w kosztach poniesionych na realizację wspólnych przedsięwzięć,
 • promocja medycznych nowości technicznych realizowana będzie przez finansowanie i dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi i wystawiennictwa medycznych nowości technicznych, w tym komputeryzacji i nowych środków łączności stosowanych w medycynie,
 • wspomaganie inicjatyw środowiska lekarskiego w zakresie odbudowy i naprawy kultury fizycznej i sportu oraz promocja twórców kultury tegoż środowiska realizowane będzie poprzez finansowanie i dofinansowanie form służących tym celom takim jak: zawody sportowe, turystyka, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, konkursy i nagrody,
 • wspomaganie inicjatyw proekologicznych realizowane będzie poprzez finansowanie 
  i dofinansowanie działań popularyzujących i doradczych.

 3. Dla zwiększenia środków na realizację celów statutowych, Fundacja może prowadzić 
działalność gospodarczą.

 4. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może zawierać umowy z przedsiębiorstwami państwowymi,spółkami prawa handlowego, spółdzielniami ,spółkami prawa cywilnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą-zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, szkołami wyższymi , instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi, organami administracji państwowej i samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Udostępnij