Wacław Kozioł - prezes zarządu

Stanisław Borysławski - zastępca prezesa

Janusz Milejski - zastępca prezesa

 O Fundacji "Lekarzom Seniorom"

Fundacja założona w 2008 roku pod nazwą „Dom Lekarza Seniora” po ponad dwuletniej działalności, w lutym 2011 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Zarząd Fundacji w czerwcu 2011 roku złożył Okręgowej Radzie Lekarskiej sprawozdanie z działalności i uzyskał absolutorium. Jednocześnie, ze względu na liczne obowiązki, rezygnację z pracy w Zarządzie złożyli dr Paweł Gruenpeter oraz Pani mgr Wanda Galwas-Prasałek. W czerwcu 2011 roku Okręgowa Rada Lekarska powołała nowy zarząd. Prezesem został dr Wacław Kozioł, a członkami zarządu: dr Janusz Milejski oraz dr Stanisław Borysławski. Nowy Zarząd, po akceptacji Rady Fundacji, rozszerzył cele i zadania Fundacji. Jednocześnie zmieniona została jej nazwa, która przyjęła brzmienie: Fundacja Lekarzom Seniorom. Wszystkie zmiany zostały zaakceptowane przez jedynego Fundatora – Śląską Izbę Lekarską, którą reprezentuje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej.

Czym zajmuje się Fundacja?

Jej celem  jest udzielanie wsparcia dla  lekarzy i lekarzy dentystów, członków Izby, ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia oraz inne ograniczenia. Naszym zadaniem jest  także działalność na rzecz ograniczania niepełnosprawności wieku podeszłego, podtrzymywania samodzielności starszych Koleżanek i Kolegów,  popularyzowanie  i wspieranie wolontariatu.
Będziemy wspomagać  pensjonariuszy Domu Lekarza Seniora w zakresie tzw. „usług bytowych” działać na rzecz profilaktyki, leczenia oraz opieki, prowadzonych także przez organizacje państwowe, samorządowe i pozarządowe. Planujemy wspierać zakłady opieki zdrowotne wyspecjalizowane w opiece i leczeniu  osób starszych. Chcemy także aktywizować Seniorów,  by przez  poprzez działania edukacyjne dla członków naszej Izby podzielili się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, które są  bezcenne. Skąd pozyskamy środki na te cele? Fundacja, będąc organizacją pożytku publicznego, będzie zbierać 1% podatku od dochodu za miniony rok podatkowy.
Bardzo liczymy na Państwa przychylność i aktywność w tym względzie. Dotyczy to całego naszego środowiska, również młodych Koleżanek i Kolegów. Oprócz lekarzy do naszego dzieła  mogą dołączyć się także inne osoby, członkowie naszych rodzin czy znajomi. Jako Fundacja będziemy dzielić się uzyskanymi środkami, a im wyższe wpływy, tym oczywiście większa pomoc. Wiemy, jak wiele Koleżanek i Kolegów wymaga wsparcia. Możemy, a nawet powinniśmy pomagać sobie nawzajem, a dzięki Fundacji otwierają się zupełnie nowe perspektywy.

Jeżeli chcą Państwo wspomóc finansowo działalność Fundacji, uprzejmie prosimy o przekazywanie darowizn na nr konta: 19 1050 1214 1000 0023 3784 4878.

Kontakt: 

Dom Lekarza
Tel: 32 60 44 290 lub 32 60 44 291

Załączniki:

Udostępnij