Poniżej przedstawiamy działania samorządu lekarskiego w sprawie wejścia w życie zmian art. 37a k.k. i możliwe konsekwencje dla środowiska lekarskiego, a także komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, który powstał po spotkaniu wiceministra sprawieliwości Marcina Warchoła z NROZ. Informacje publikowane są w kolejności chronologicznej. 

1. Nadzwyczajne spotkanie Prezydium NRL i Prezesów ORL

2. Zmiana art. 37a k.k. - wejście w życie i możliwe konsekwencje dla środowiska lekarskiego

3. Marcin Warchoł na spotkaniu z samorządem lekarskim: zaostrzenie kar za błędy lekarskie to nieprawda

4. Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia o pilne przedstawienie stanowiska w kwestii zmiany przepisu art. 37a k.k. dokonanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. 

5. Stanowisko Prezesów ORL i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

6.Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP dot. zmiany w art. 37a kk

Udostępnij