Informujemy, że Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zamierza podpisać umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami o specjalności:

 • chirurgia (2 osoby)
 • psychiatria (1 osoba)
 • choroby wewnętrzne (6 osób)
 • ortopedia i traumatologia (2 osoby)

Zainteresowanych lekarzy prosimy o wysłanie zgłoszenia (CV) na adres  
do 7 czerwca 2021 r. 

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 • ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
 • uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 • ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia. 

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

 • o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
 • w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
Udostępnij