Przepisy zw. z przeciwdziałaniem COVID-19 i mające wpływ na sytuację lekarzy i lekarzy dentystów - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Poniżej najważniejsze przepisy dotyczące koronawirusa

1. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374 zwana dalej również specustawą)

Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W zakresie nieuregulowanym w specustawie stosuje się przepisy ustawy wymienionej w punkcie II.

Specustawa przewiduje m.in., że świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transport sanitarny, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 realizują podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu opracowanego przez Dyrektora OW NFZ w porozumieniu z wojewodą.

Wykaz przygotowany przez Dyrektora ŚOW NFZ dostępny pod adresem https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-slaskiego-ow-nfz/wykaz-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-covid-19/

Świadczenia opieki zdrowotnej mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 finansowane są przez NFZ na podstawie sprawozdań i rachunków, które składane są do dyrektora OW NFZ. Zasady rozliczeń określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 422, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/422).

Specustawa daje możliwość wystawienia przez farmaceutę, który posiada prawo wykonywania zawodu, recepty farmaceutycznej w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19.

2.ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm. http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001239) oraz wydane na jej podstawie niżej wskazane rozporządzenia:

a. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 375 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/375) zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia zdnia 11 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 409 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/409).

Zgodnie z ww. rozporządzeniami obowiązkowej hospitalizacji podlegają m.in. osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną wywołane wirusem SARS-CoV-2.

b. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 376 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/376).

Ww. rozporządzenie przewiduje m.in., że osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobą chorą na koronawirusa, mają obowiązek poddać się kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, który wynosi 14 dni od ostatniego dnia styczności.

c. W dniu 12 marca 2020 r. Minister Zdrowia zapowiedział wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.

Zasady, które należy stosować w związku z wprowadzeniem takiego stanu, regulują przepisy rozdziału 8 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Poniżej przepisy, które mają wpływ na sytuację lekarzy i lekarzy dentystów:

  1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020 r. poz. 421 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/421)

Rozporządzenie umożliwia – z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 – odwołanie w całości lub części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Odwołując PES Minister Zdrowia wydłuża sesję egzaminacyjną jednorazowo o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Istnieje możliwość ponownego wydłużenia – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Ważne informacje dot. koronawirusa:

Transport sanitarny

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/72/INFO-CNFZ-transp_sanit.pdf

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej,7627.html

Zasady finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-finansowania-swiadczen-medycznych-zwiazanych-z-zapobieganiem-i-zwalczaniem-koronawirusa,7622.html

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali z dnia 2 marca 2020 r. wraz z aktualizacją z dnia 11 marca 2020 r. Zaktualizowana wersja stanowiska zawiera informacje dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/leczenie-koronawirusa-stanowisko-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-anestezjologii-i-intensywnej-terapii-dla-szpitali,7616.html

opr. Katarzyna Różycka

radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

Udostępnij