Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia”, organizowane wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląską Izbę Lekarską.

Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa medycznego, odpowiedzialności zawodowej, poznanie techniki negocjacji związanych z kontraktowaniem świadczeń medycznych oraz zasad organizowania działalności medycznej dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów i rekrutacji znajdują się TUTAJ.

 

Informujemy również o możliwości uzyskania dofinansowania udziału w studiach podyplomowych. O dofinansowanie w kwocie 780 zł ubiegać mogą się członkowie organów Śląskiej Izby Lekarskiej (tj. ORL, OROZ. OSL, OKR).

Dofinansowanie zostanie przyznane na podstawie złożonego wniosku, po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów. Warunkiem przyznania jest niezaleganie z opłacaniem składek członkowskich.

Udostępnij