Informujemy, że Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zamierza podpisać umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami o specjalności:

  • chirurgia 2 osoby
  • psychiatria (1 osoba)
  • choroby wewnętrzne (6 osób)
  • ortopedia i traumatologia (2 osoby)

Zainteresowanych lekarzy prosimy o wysłanie zgłoszenia (CV) na adres  do 31 stycznia 2021r.!

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

- ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- ma nieposzlakowaną opinię;

- uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

- ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia. 

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

  • o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
  • w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
Udostępnij