W sobotę 28 listopada br. w godzinach 10:00–16:00 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych, pozwalających lepiej chronić majątek – zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni tegorocznego wydarzenia. 

Dzień Otwarty Notariatu to akcja realizowana już po raz 11. przez Krajową Radę Notarialną i rady izb notarialnych mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów, jak również o konsekwencjach podjętych decyzji.

Udostępnij