Aktualne wydanie Pro Medico: Archiwalne wydania Pro Medico:
cover300 Numery archiwalne

 

Miesięcznik informacyjno-publicystyczny dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej.

Redakcja:

Redaktor naczelny - dr Żywisław Mendel

Zastępca redaktora naczelnego - Piotr Biernat
Kontakt:  tel. (32) 60 44 264

Adres:

Pismo „Pro Medico” ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice,
tel. (32) 60 44 264 oraz (32) 60  44 260  fax  (32) 60-44-257 

Reklamy i ogłoszenia: 

,

Załączniki

Załączniki do reklam i ogłoszeń:

 

.

Udostępnij