Zespół Radców Prawnych ŚIL - Zapewnia lekarzom i lekarzom dentystom, członkom Śląskiej Izby Lekarskiej, pomoc prawną w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

Kancelarie adwokackie - Na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach wybrane kancelarie adwokackie świadczą stałą pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej.

Udostępnij