Co do kwestii obowiązku wystawienia recepty refundowanej w ramach prywatnego gabinetu przez lekarza/lekarza dentysty, który nie ma podpisanej umowy z NFZ zdania są podzielone. W mojej ocenie wystawienie recepty refundowanej przez lekarza/lekarza dentystę poza systemem jest jego uprawnieniem, a nie jego obowiązkiem. W przypadku, gdy pacjent nie korzysta ze świadczenia zdrowotnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, nie może domagać się wystawienia recepty refundowanej. Świadczenie udzielane jest poza systemem.

r.pr. Jakub Frakowski

Aktualne na dzień: 14.01.2021 r. 

 

Udostępnij