Informacja prawna:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister Zdrowia ogłasza w drodze Rozporządzenia m.in.:

  1. wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych,
  2. osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek
    i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby.

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U.2018.753 tj.) COVID-19 nie znalazł się na liście chorób objętych obowiązkiem szczepień ochronnych w stosunku do żadnej grupy społecznej, wiekowej czy zawodowej. Szczepionka przeciwko COVID-19 nie znalazła się także w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 grudnia 2020 r.  w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021 r. (Dz.Urz.MZ z 2020 poz.117)

Odpowiedź:

Szpital, który zobowiązał się na podstawie umowy przyjąć lekarzy stażystów do odbycia staży cząstkowych nie może warunkować ich przyjęcia od uprzedniego zaszczepienia się podwójną dawką szczepionki przeciwko COVID-19, jeśli strony umowy nie zawarły w umowie takiego zapisu. Nawet gdyby jednak taki zapis w umowie się znalazł, wątpliwym jest jego legalność, a tym samym prawna skuteczność, mając na uwadze że w/w szczepienia mają charakter dobrowolny.

r.pr. Jakub Frakowski

Aktualne na dzień: 22.02.2021

Udostępnij