Stypendium dla dziecka zmarłego lekarza

 w wieku od 0 do 18 lat oraz od 18 do 24 lat pobierające naukę w szkole

Potrzebne dokumenty:

  • podanie - podanie może złożyć: osoba uprawniona, która ukończyła 18 lat, przedstawiciel ustawowy osoby  uprawnionej, która nie ukończyła 18 lat, opiekun prawny osoby uprawnionej, członek Śląskiej Izby Lekarskiej, koła i delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej.
  • odpis aktu urodzenia uprawnionej osoby
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki
  • zaświadczenie o wysokości przychodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną lub osobę, w której gospodarstwie domowym - osoba uprawniona przebywa - z ostatnich 3 miesięcy brutto
  • oświadczenie o nieposiadaniu innych źródeł przychodu
  • odpis aktu zgonu
  • opinię delegatury

Oryginały dokumentów prosimy dostarczać osobiście lub listownie na adres:

Śląska Izba Lekarska,
ul. Grażyńskiego 49a,
40-126 Katowice

Kontakt: 

Katarzyna Majchrzak

te: 32 60 44 254

Udostępnij