elearning

 

 1. Aktualne kursy doskonalące   2. Aktualne kursy specjalizacyjne
 3. Konferencje naukowe  4. Terminy posiedzeń Towarzystw
 5. Wydarzenia edukacyjne - podmioty zewnętrzne  6. Rejestracja podmiotów organizujących szkolenia
  7. MBA w ochronie zdrowia  

Ośrodek Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów jest jednostką organizacyjną Śląskiej Izby Lekarskiej.

Do głównych zadań ośrodka kształcenia należy organizowanie szkoleń dla lekarzy, co umożliwia i ułatwia lekarzom wywiązanie się z obowiązku doskonalenia zawodowego,  a w przypadku kursów specjalizacyjnych, przyspiesza zrealizowanie programu specjalizacyjnego.

Ponadto, organizujemy szereg kursów doskonalących, w tym szkolenia w zakresie umiejętności społecznych (tzw. kompetencji miękkich), a także kursy językowe o profilu medycznym (język angielski, język hiszpański). Tematyka kursów jest zgodna z zapotrzebowaniem i uwzględnieniem opinii lekarzy. Szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia wysokiej jakości prowadzonych szkoleń, kładąc nacisk na ich aspekt praktyczny.

W ramach kompetencji ośrodka kształcenia jest również wykonywanie procedur rejestracyjnych podmiotów prowadzących szkolenia zawodowe, w tym również towarzystw naukowych.

Współpracujemy w omawianych zakresie z innymi placówkami medycznymi, uniwersytetami medycznymi, CMKP, towarzystwami medycznymi, konsultantami medycznymi.

Udostępnij