Prawo medyczne

Prawo medyczne

Numer kursu: 05-730/3-43-172-2021

Kurs prowadzony za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: 

Właściwości wydarzenia

Data wydarzenia 08-11-2021 09:00
Data zakończenia wydarzenia 10-11-2021 15:00
Cena indywidualna Bezpłatne
Lokalizacja platforma e-learningowa
Kategorie Specjalizacyjne