Baza Noclegowa - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. nastąpi zmiana w zakresie dostępu do bazy noclegowej „Pro Medico” w Warszawie, która będzie obiektem w pełni samoobsługowym. Oznacza to, iż w bazie noclegowej nie będzie prowadzona usługa portierska.

Etapy postępowania:

 1. zarezerwuj swój pobyt na stronie ŚIL w zakładce „baza noclegowa”
 2. po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (wiadomości e-mail) opłać swój pobyt na wskazany w e-mailu rachunek bankowy
 3. najpóźniej w ciągu 24 godzin przed planowanym pobytem otrzymasz w formie sms kod PIN, który umożliwi pobranie kluczy do bramki i budynku bazy ze skrzynki znajdującej się na bramce wejściowej przy ulicy Sobieskiego 102a
 4. po wejściu na teren bazy noclegowej pobierz klucz do swojego pokoju ze srebrnej skrzynki znajdującej się w recepcji
 5. wypełnij kartę meldunkową, która będzie znajdować się w Twoim pokoju
 6. po zakończeniu pobytu wszystkie pobrane klucze oraz wypełnioną kartę meldunkową wrzuć do skrzynki z opisem „zwrot kluczy i kart meldunkowych” znajdującej się przy recepcji

Uwaga! W przypadku rezerwacji pokoju w dniu przyjazdu, w dzień wolny od pracy, lub w przypadku awarii bezobsługowego dostępu do bazy noclegowej (nie działający kod PIN) prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 517 419 252, celem uzyskania kodu PIN oraz instrukcji dalszego postępowania.

Życzymy udanego pobytu!

W razie pytań prosimy o kontakt telefonicznych pod numerem telefonu 32/60-44-291 lub na adres e-mail: 

 

rezerwacja

 

Numer konta do wpłat:

PKO BP SA III/o KATOWICE

28 1020 2313 0000 3102 0553 7941 

 

 

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ
BAZY NOCLEGOWEJ PRO MEDICO W WARSZAWIE

1.Prawo do korzystania z Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie (zwanej dalej Bazą Noclegową) przysługuje w pierwszej kolejności członkom Śląskiej Izby Lekarskiej i ich rodzinom, pracownikom Biura ŚIL, a w następnej – lekarzom z innych izb lekarskich, ich rodzinom oraz pozostałym.

2.Osoby odbywające podróże służbowe – oddelegowane przez Prezesa ORL korzystają z Bazy Noclegowej.

3.Osoby korzystające z Bazy Noclegowej są zobowiązane podać swoje imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia, a także złożyć podpis potwierdzający rozpoczęcie pobytu i zaznajomienie się z regulaminem porządkowym obowiązującym w Bazie Noclegowej.

4.Opłaty za pobyt są pobierane z góry przed rozpoczęciem pobytu, z zastrzeżeniem punktu 9. Osoba rezerwująca pobyt jest zobowiązana dokonać wpłaty na rachunek bankowy Śląskiej Izby Lekarskiej lub w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej. Potwierdzeniem rezerwacji jest automatycznie generowany e-mail z wysokością kwoty, którą należy wpłacić na podany numer konta lub uiścić płatność kartą płatniczą w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej.

5.Cena za dobę pobytu wynosi 150 zł za pokój dwuosobowy oraz 180 zł za pokój trzyosobowy. W pokojach nie może nocować więcej osób niż przewidziana ilość miejsc noclegowych (dwa lub trzy), z zastrzeżeniem pkt. 7.

6.Dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na rzecz ŚIL oraz pracowników Biura ŚIL przysługuje cena w wysokości 120 zł za pokój dwuosobowy oraz 150 zł za pokój trzyosobowy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

7.W pokoju nr 15 (trzyosobowym) istnieje możliwość wynajmu łóżek. Koszt wynajmu łóżka dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na ŚIL oraz pracowników Biura ŚIL wynosi 60 zł za łóżko, dla pozostałych osób –  75 zł za łóżko.

8.Osobom uprawnionym w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny Lekarskiej przysługuje zniżka w wysokości 50% ceny od kwoty opłaty ponoszonej przez członka Śląskiej Izby Lekarskiej.

9.Osoby korzystające z Bazy Noclegowej bez uprzedniej rezerwacji są zobowiązane do uiszczenia opłaty za pobyt na konto Śląskiej Izby Lekarskiej lub bezpośrednio w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej – kartą płatniczą, nie później niż w terminie do 3 dni po zakwaterowaniu.

10.Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnione jest do zawierania umów dot. wynajęcia miejsc noclegowych na warunkach innych niż wynikają z niniejszego regulaminu lub odstąpienia od pobierania opłaty.

11.W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w Bazie Noclegowej, Śląska Izba Lekarska zwraca 100% wartości dokonanej wpłaty gdy rezygnacja nastąpi co najmniej na 7 dni przed rezerwowanym początkiem pobytu lub 50% wartości dokonanej wpłaty  gdy rezygnacja nastąpi na 4 dni przed początkiem pobytu. W pozostałych przypadkach ŚIL nie dokonuje zwrotu dokonanej wpłaty.

12.Osoby korzystające z Bazy Noclegowej zobowiązane są przestrzegać regulaminu porządkowego Bazy Noclegowej.

13.Śląska Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Bazy Noclegowej.

14.Osoby korzystające z Bazy Noclegowej ze zwierzętami zobowiązane są do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez zwierzęta. Opłata za jedną dobę pobytu zwierzęcia wynosi 5 zł.

uchwala-nr-99-2019-w-sprawie-udostepniania-i-korzystania-z-pomieszczen-bazy-noclegowej-pro-medico-w-warszawie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA BAZY NOCLEGOWEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a, e-mail: .
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: . Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
 • pocztą tradycyjną na adres Administratora,
 • wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu potwierdzenia i rozliczenia noclegu w Bazie Noclegowej Pro Medico.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (dochodzenia ewentualnych roszczeń).
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
 2. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego  po  roku  obrotowym,  w którym  dokonano rozliczenia.
 3. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Gdy uzna Pan/Pani, iż Śląska Izba Lekarska w Katowicach, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości skorzystania z Bazy Noclegowej Pro Medico.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.
Udostępnij