Biblioteka - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Katowicki Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie powstał w 1955 roku. Mieści się w budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Jako biblioteka naukowa gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje oraz udostępnia publikacje z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Obsługuje czytelników indywidualnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia oraz osoby zainteresowane medycyną  w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Współpracuje także z krajowymi placówkami kultury i pokrewnymi instytucjami medycznymi w zakresie wielostronnej działalności informacyjno-dokumentacyjnej. Współuczestniczy również w prowadzeniu prac naukowo-badawczych.

Zbiory:
Książki - 11759 vol.
Czasopisma - 12184 vol.
Liczba zgromadzonych tytułów czasopism - 631
- w tym zagranicznych - 58
Liczba bieżących tytułów (2019 r.) - 162
Mikroformy: 9981 jednostek (74 tytuły czasopism zagranicznych)

Udostępnianie i wypożyczenia:

Warunkiem korzystania z biblioteki jest aktywacja karty bibliotecznej w każdym roku kalendarzowym. Regulamin udostępniania: https://www.gbl.waw.pl/p/regulaminy#wypozyczalnia_miejscowa

 • udostępnianie prezencyjne zbiorów, tj. na miejscu - w czytelni Oddziału GBL, noszącej imię dr Adama Parlińskiego, pierwszego i wieloletniego kierownika Biblioteki
 • wypożyczanie księgozbioru na zewnątrz biblioteki wyłącznie w postaci dokumentów wtórnych (skanów lub kserokopii);
 • wypożyczenia międzybiblioteczne

Oddział pośredniczy w sprowadzaniu z innych bibliotek krajowych materiałów niedostępnych w zbiorach GBL. Sprowadzone druki oryginalne (książki, czasopisma) udostępniane są wyłącznie w czytelni Oddziału, natomiast dokumenty wtórne (kopie kserograficzne, elektroniczne) wykonuje odpłatnie instytucja udostępniająca. Koszt kopii oraz przesyłek pocztowych pokrywa czytelnik.

Niepublikowane prace doktorskie i habilitacyjne przechowywane w zbiorach GBL udostępniane są wyłącznie w czytelni GBL w Warszawie, bez prawa kopiowania. Na każdą zamówioną pozycję wymagane jest odrębne zezwolenie: wniosek o udostępnienie pracy doktorskiej/habilitacyjnej [pdf]

Usługi informacyjne i edukacyjne

Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do Internetu na stanowiskach komputerowych, a także darmowe Wi-Fi.

 • prowadzenie indywidualnych szkoleń BIBLIOTECZNYCH i konsultacji dla NOWYCH użytkowników   w zakresie metod wyszukiwania informacji w bazach BIOMEDYCZNYCH, czasopismach elektronicznych lub w innych zasobach internetowych;
 • stosowanie wygodnych dla użytkownika e-usług, polegających głównie na udzielaniu telefonicznych i pisemnych (e-mail) informacji katalogowych, rzeczowych ORAZ bibliograficznych;
 • pomoc w poszukiwaniu literatury i źródeł bibliograficznych na podany przez użytkownika temat. Tworzenie tematycznych zestawień piśmiennictwa w oparciu o dostępne bazy informacyjne i drukowane źródła informacji - w postaci wydruków komputerowych lub na dostarczonych nośnikach elektronicznych;
 • weryfikowanie i uzupełnianie danych bibliograficznych, głównie ustalanie brakujących elementów opisu cytowanego źródła;
 • potwierdzenia udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie pozarezydenckim oraz potwierdzenia udziału w publikacjach naukowych lekarzy i lekarzy dentystów kierowanych do odbycia stażu podyplomowego. Wzory potwierdzeń można pobrać w wersji elektronicznej [doc!] ze strony: https://www.gbl.waw.pl/p/potwierdzenie-udzialu-w-publikacjach-naukowych (specjalizacje) https://www.gbl.waw.pl/p/potwierdzenie-udzialu-w-publikacjach-naukowych (staż podyplomowy);
 • opracowanie i bieżące udostępnianie - czytelnikom zainteresowanym zasadami tworzenia bibliografii do własnych prac naukowych - wzorów opisów cytowanych źródeł, według wytycznych Polskiej Normy Bibliograficznej, obowiązującej od 2012 roku. Wzory prezentują trzy systemy powołań na zasoby informacji, tj. styl autor-data, numeryczny oraz ciąg przypisów.

Inne usługi biblioteczne:

Bezpłatny Dostęp online do katalogów GBL w Warszawie:

 •  Katalog główny

Zawiera informacje o wydawnictwach zwartych, ciągłych, pracach zbiorowych nieregularnych i seryjnych, polskich oraz obcych, nabytych po 1.07.1997 r. Czasopisma rejestrowane są na poziomie zeszytów z uwzględnieniem wszystkich dodatków. Wyszukiwanie można prowadzić według: tytułu wydawnictwa, osoby związanej z opisem (autora, redaktora, tłumacza itp.), instytucji, imprezy (kongresy, sympozja, zjazdy), hasła przedmiotowego, serii itd.

 • Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

CKCZ jest bazą danych o zasięgu ogólnokrajowym. Obejmuje zasoby 53 bibliotek: uczelni medycznych, Głównej Biblioteki Lekarskiej i jej 16 oddziałów terenowych, instytutów resortu zdrowia, PAN i innych ośrodków posiadających w swoich zbiorach czasopisma biomedyczne. Katalog zawiera informacje o 5461 tytułach czasopism i 1625 dodatkach wprowadzanych za lata 1990-2014. Niektóre biblioteki wprowadziły również dane za lata wcześniejsze lub całość swoich zbiorów. Zasoby zarejestrowane są na poziomie zeszytu.

Wyszukiwanie można prowadzić według: tytułu czasopisma, ISSN, słów zawartych w tytule (indeks słowny), hasła przedmiotowego. W pisowni tytułów czasopism nie należy używać znaków diakrytycznych, a w tytułach pisanych cyrylicą stosuje się  transliterację.

 • Centralny Katalog Dawnej Książki Medycznej

Katalog obejmuje książki medyczne wydane w latach 1801-1945, znajdujące się w magazynach GBL w Warszawie.

Pośredniczenie w bezpłatnym udostępnianiu baz własnych GBL w Warszawie - bezpłatny dostęp on-line w siedzibie i oddziałach GBL; płatny - prenumeratorzy

Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Centrum Informacji Medycznej GBL od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych znajdujących się w zbiorach GBL. Dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Liczy ok. 400 tys. rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

Terminologiczna baza Tez-MeSH prowadzona od 1979 r. jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w USA przez National Library of Medicine. MeSH jest językiem informacyjno-wyszukiwawczym najbardziej uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline.

Dostęp do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych:

Dostęp do baz bibliograficznych:

 • Embase
 • Medline
 • PubMed
 • e-książki
 • informacje bibliograficzne - pomoc w poszukiwaniu literatury i źródeł bibliograficznych:
 • sporządzanie zestawień tematycznych piśmiennictwa,
 • uzupełnienia bibliograficzne brakujących szczegółów opisu cytowanego źródła
 • pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie
 • prowadzenie praktyk studenckich.

 Godziny otwarcia biblioteki:

 • poniedziałek, środa, piątek - 12:00-19:00
 • wtorek, czwartek: 9.00-15.00

Sezon letni (1 lipca - 31 sierpnia):

 • poniedziałek, środa, piątek: 12.00-17.00
 • wtorek, czwartek: 9.00-14.00

Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem

40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 49 A
tel./fax 322-586-605
e-mail: 
Kierownik: mgr Danuta Korzon

Udostępnij