Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
Aktualności
22.05.2015

Stanowisko
Prezydiów Okręgowej Rady Lekarskiej
w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach
z dnia 22 maja 2015r.

Prezydia Okręgowych Rad Lekarskich w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach popierają Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 maja 2015r. i deklarują udzielenie ofiarom wojny domowej w Syrii wszelkiej możliwej pomocy w zakresie określonym przez polskie władze.

Prezes ORL                            Prezes ORL                           Prezes OR
w Bielsku Białej                    w Częstochowie                    w Katowicach
      Klaudiusz Komor                  Zbigniew Brzezin                  Jacek Kozakiewicz


22.05.2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom i oczekiwaniom, dbając o poszerzanie możliwości kształcenia podyplomowego, przygotowaliśmy w Śląskiej Izbie Lekarskiej i udostępniamy nieodpłatnie jego nową formę.
Platforma e-learningowa, uruchomiona na stronie internetowej ŚIL, pozwala na nieograniczony w czasie dostęp do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin medycyny.
Zaczynamy od wykładów i testów w następujących tematach:
1. Leczenie alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci
2. Rozpoznanie i wstępne leczenie astmy oskrzelowej
3. Leczenie zaostrzeń astmy.
4. Ból przebijający w chorobach nowotworowych
5. Dlaczego właśnie pantoprazol jest nam ciągle tak bardzo potrzebny?

To dopiero początek, w nieodległej przyszłości udostępnione zostaną Wam kolejne tematy.
Zachęcam  do  korzystania  z możliwości kształcenia się w tej dogodnej formie.
Wystarczy wejść na stronę
http://www.izba-lekarska.org.pl/kursy
założyć konto i można korzystać z platformy e-learningowej.

                                                                                    Jacek Kozakiewicz
                                                                                        

20.05.2015

X Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna, Zabrze, 28 maja 2015r.

19.05.2015

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zleci wykonanie instalacji do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w bazie noclegowej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 102a.
Oferty proszę o przesłać do 29 maja 2015r. na adres: Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice

19.05.2015

Serdecznie zapraszamy na Konferencję ,,Medycy dla Afryki’’
Konferencja odbędzie się dnia 14.06.2015 w Katowicach-Ligocie w auli im. prof. Zahorskiego w budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Medyków 18
Jej celem jest przybliżenie uczestnikom problemów dotykających krajów afrykańskich.
Zostaną poruszone kwestie głodu, konfliktów zbrojnych, opieki medycznej. Swoimi doświadczeniami podzielą się wolontariusze zaangażowani w pomoc dla Afryki.

19.05.2015

Szanowny Panie Prezesie,
Mam zaszczyt poinformować, że ś›rodki finansowe ( 10 tys PLN) wpłynęły na konto naszego Stowarzyszenia. Jest nam  niezmiernie mił‚o ,że Ślą…ska Izba Lekarska przychylił‚a się™ do naszej prośby. Jako przewodniczący zarzą…du zapewniam, że te ś›rodki trafią do najbardziej potrzebują…cych.
Jeszcze raz w imieniu poszkodowanych i ich rodzin oraz wszystkich Nepalczyków w Polsce,  serdecznie dziękuję™.

Z wyrazami szacunku
Bodha Raj Subedi

18.05.2015

Włączając się w obchody Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią Minister Zdrowia, przy współpracy z Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce organizuje w dniu 29 maja 2015 r. konferencję pn: "Karmienie piersią i praca - zróbmy to".

18.05.2015

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 10 CZERWCA 2015  (środa !) o godzinie 13:00 w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, ul. Kościelna 13.

 

 

17.05.2015

W związku z podjęciem przez ORL w Katowicach
uchwały z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie Karty Dużej Rodziny Lekarskiej,
bardzo prosimy o kontakt z Biurem ŚIL lekarzy i lekarzy dentystów
wychowujących w swoich rodzinach troje lub więcej dzieci.

Zebrane od Koleżanek i Kolegów informacje
pozwolą nam poznać liczbę dużych rodzin lekarskich,
co jest niezbędne do opracowania Regulaminu Karty
oraz przygotowania katalogu świadczeń i uprawnień dla jej posiadaczy.

Informacje o liczbie i wieku dzieci prosimy składać do 30 czerwca br. na kontakt:
sekretariat@izba-lekarska.org.pl
tel. (32) 60 44 254 (252 lub 253)


Pełny tekst uchwały ORL z 28.01.2015 r.
w sprawie: Karty Dużej Rodziny Lekarskiej dostępny jest pod linkiem:
http://www.izba-lekarska.org.pl/bip/www/strona/2000-uchwala-nr-12015-orl  

 

Prezydium ORL
w Katowicach

15.05.2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłosiło nabór kandydatów do wykazu ekspertów w obszarze: ochrona zdrowia.

„OŚ PRIORYTETOWA V Wsparcie dla obszaru zdrowia” obejmuje poniższe działania:
Programy profilaktyczne
Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Szczegółowe informacje oraz kryteria wyboru ekspertów dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia

Zapraszam do rozważenia decyzji o włączeniu się w prace zespołu ekspertów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać do dnia 22 maja 2015 r. (decyduje data wpływu do kancelarii MZ).

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Jacek Kozakiewicz

14.05.2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Uprzejmie informuję, że w związku z funkcjonowaniem profilu „Czarna lista lekarzy Śląsk” na portalu społecznościowym Facebook, na którym zamieszczane są negatywne komentarze, mogące naruszać dobre imię poszczególnych członków naszego samorządu, Śląska Izba Lekarska wystąpiła bezwłocznie do administratora portalu Facebook o podjęcie stosownych kroków w celu zweryfikowania działania  w/w profilu.
Przypominam, że każdy z członków Śląskiej Izby Lekarskiej, którego dobre imię zostało naruszone w jakikolwiek sposób, w tym m.in. poprzez zamieszczenie negatywnego komentarza na w/w profilu, może skorzystać z niezbędnej porady prawnej w Śląskiej Izbie Lekarskiej lub zwrócić się do jednej z kancelarii adwokackich, których lista jest zamieszczona na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej, zgodnie z porozumieniem z Okręgową Radą Adwokacką, zawartą w 2010 roku.

 

z koleżeńskimi pozdrowieniami
Jacek Kozakiewicz


Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
Newsletter
NAPISZ DO NAS
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara