Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Aktualności
22.10.2014

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
mamy
Pani Doktor Katarzynie Sopotnickiej
składa zespół lekarski i pielęgniarski Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

22.10.2014

Organizowane na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej III już Mistrzostwa Polski lekarzy w Squashu po raz pierwszy odbyły się w  nowej formule zawodów dwudniowych. Ubiegłoroczna frekwencja i  wzrastające zainteresowanie zawodami wymusiły podzielenie zawodów.   Impreza w tym roku odbyła się w dniach 11-12 października  w klubie Stary Hangar w Gliwicach.

21.10.2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 października w wieku 85 lat
zmarł
śp. dr n. med. Gerard Zubek

 

20.10.2014

W dniu 07.11.2014 (piątek) godz. 10.00  odbędzie się Konferencja  "CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O ZAKAŻENIACH WIRUSEM EBOLA"

17.10.2014

Uprzejmie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową, która odbędzie się w dniu 05.11.2014 (środa) godz. 12.00 
USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI W ASPEKCIE NAŁOŻONYCH PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW NA LEKARZA

16.10.2014

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zgodnie z powyższą ustawą, każdy lekarz i lekarz dentysta ma obowiązek dokonywania aktualizacji danych w księdze rejestrowej zgodnie ze stanem faktycznym w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. W związku z tym,  prosimy o sprawdzenie poprawności danych zawartych w księdze rejestrowej swojej praktyki lekarskiej. Księgi dostępne są na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą http://rpwdl.csioz.gov.pl/.
Szczególną uwagę prosimy zwrócić na poprawność danych adresowych, aktualizację miejsc udzielania świadczeń w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych oraz aktualizację informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, informację o kolejnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z jej skanem należy załączyć do księgi rejestrowej w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Przypominamy również, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania nie może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, do tego celu służy praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
Przypominamy również, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy ujawnić i wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

 

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Rafał Kiełkowski

10.10.2014

Śląska Izba Lekarska zatrudni scenografa estradowego w związku z Jubileuszem 25-lecia reaktywacji samorządu lekarskiego na Śląsku. Zlecenie dotyczy aranżacji sceny na część oficjalną i występ wokalny. Oferty prosimy przesyłać do dnia 24 października br. na adres:
j.dasiak@izba-lekarska.org.pl , tel. 32 60 44 252.

09.10.2014

Decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczące zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktów leczniczych.

08.10.2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zaleca  szczególną ostrożność, do której  jesteśmy zobowiązani jako lekarze,  w udzielaniu wypowiedzi mediom  na temat stanu zdrowia czy przebiegu choroby  każdego naszego pacjenta. Media są najczęściej zainteresowane uzyskaniem wypowiedzi lekarza, gdy chodzi o osoby znane lub  zdarzenia, o których głośno w całym kraju. Prawo społeczeństwa do  informacji i dobre intencje lekarzy, którzy pragną je realizować, nie mogą być jednak sprzeczne  z art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza: „Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu” oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej( art.23-29 KEL)

Prezydium ORL

Dział Informacyjno-prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej uprzejmie informuje, że we wrześniowym numerze pisma ŚIL „Pro Medico” ukazał się artykuł Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Tadeusza Urbana, pt. „Milczenie jest złotem” poświęcony medialnym wypowiedziom lekarzy. Tekst jest także dostępny  w wydaniu internetowym pisma, na stronie ŚIL.

Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara