Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
Aktualności
03.09.2015

Na posiedzeniu 2 września br. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wystosowało apel, skierowany do ministra zdrowia, w sprawie dyżurów medycznych - zasad ich wynagradzania i czasu trwania dyżurów pełnionych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne. W apelu napisano m.in.: „Prezydium (…) zwraca się z apelem o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie zasad wynagradzania za dyżury medyczne, w ten sposób, aby lekarz zachowywał prawo do wynagrodzenia za czas po zakończonym dyżurze. (…) Prezydium uważa, że uzasadnione jest również znowelizowanie przepisów dotyczących pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, szczególnie w trybie rezydenckim. Zmiana powinna dotyczyć uregulowania kwestii czasu trwania dyżuru wynikającego ze zdobywanej przez lekarza specjalizacji. (…) Zmniejszenie tym lekarzom czasu trwania dyżuru do 5 godzin 25 minut w dni powszednie, (…), znacznie ograniczy im możliwość zdobywania tych umiejętności oraz niejednokrotnie w znaczący sposób utrudni organizację pracy w oddziałach.”

03.09.2015

Informujemy, że w dniu 1 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1261).
Rozporządzenie zmieniające wprowadza następujące rozwiązania:

03.09.2015

Zespół Ratunkowy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej ogłasza nabór lekarzy: internistów, ginekologów, laryngologów, neonatologów, chirurgów ortopedów i pediatrów, którzy wzmocnią PCPM w działaniach humanitarnych i kryzysowych na całym świecie.

01.09.2015

Z  głębokim żalem zawiadamiany, że w wieku 86 lat zmarła
Dr Irena Dernes – Wilczek   

31.08.2015

30 sierpnia – 3 września br. przypada 35 rocznica podpisania  porozumień społecznych przez komisje rządowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) ze strajkującymi robotnikami : w Gdańsku - 30. 08 1980 r. ; w Szczecinie - 31.08. 1980 r.; w  Jastrzębiu –Zdroju -3.09. 1980 r.) i w Katowicach - 11.09.1980 r. ( dotyczyło gwarancji realizacji Porozumienia gdańskiego w zakresie tworzenia struktur NSZZ), które stanowiły zwrotny punkt w dziejach  tworzenia demokratycznych struktur w powojennej Polsce . 17.09.1980 r. powstał niezależny od władz komunistycznych związek  zawodowy  NSZZ „Solidarność” , wielki ruch społeczno – niepodległościowy, w którym odżyły m.in. idee upowszechniania  samorządności terytorialnej  i zawodowej. Te  historyczne wydarzenia przyczyniły się m.in. do odrodzenia się samorządu lekarskiego  w 1989 r.

28.08.2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 sierpnia 2015 r. w wieku 77 lat
zmarł
śp. lek. Krzysztof Dziunikowski

26.08.2015

W ubiegłym tygodniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęły jednobrzmiące stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 967) i wspólnie skierowały pisma w tej sprawie do Prezes Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów, którzy mają możliwość wprowadzenia poprawek do proponowanej nowelizacji.

Zdaniem obu samorządów zawarte w projekcie zapisy spowodują osłabienie gwarancji zachowania tajemnic zawodowych, kluczowych dla prawidłowego wykonywania zawodów  lekarza i adwokata. W stanowiskach czytamy m.in.:

„Projekt w przekazanym Sejmowi kształcie przewiduje wprost, że osoby związane tajemnicą zawodową mogą być poddawane takim metodom inwigilacji, jak podsłuch, czy zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych. To funkcjonariusz będzie oceniał, czy zebrany materiał jest objęty tajemnicą zawodową. Zainteresowani, w tym adwokaci i lekarze, których tajemnica dotyczy nie zostaną nawet poinformowani, że byli poddani formom inwigilacji. Takie rozwiązania nie dadzą pogodzić się z zasadami demokratycznego państwa, albowiem czynią tajemnicę zawodową fikcją.”

W załączeniu skan listu adresowanego do pani premier Ewy Kopacz

25.08.2015

                                                                                                                                                                 Warszawa/Kraków, 13 sierpnia 2015r.

          O ratunek dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

   W Sejmie pospiesznie rozpatrywana i głosowana jest propozycja likwidacji obecnego usytuowania prawnego, oraz roli i znaczenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Program ten, dotąd zapisany w  Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, z wielkim trudem i oporem realizowany jest od 2011 roku, w bliskiej współpracy z lokalnym samorządem, przez szerokie środowisko profesjonalistów, rodzin i pacjentów, którym bliska jest idea humanistycznej i zorientowanej na osobę reformy opieki psychiatrycznej w naszym kraju. 

21.08.2015

Dziennik Zachodni w wydaniu piątkowym z 21 sierpnia br. w tekście red. Agaty Pustułki pt.: Nasza duma: medycyna „z węgla” opublikował wypowiedz Jacka Kozakiewicza, prezesa ORL, który zapytany o receptę na zdrowie mówi o najważniejszych problemach polskiej ochrony zdrowia, jej niedofinansowaniu, rozrastającej się biurokracji, starzeniu się kadry medycznej i problemach demograficznych społeczeństwa, a także postępującej dehumanizacji medycyny.
Pełną treść wypowiedzi publikujemy poniżej:

12.08.2015

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi na platformie ePUAP od dnia 12.08.2015 r. godz. 20.00 do 17.08.2015 r. nie będzie można podpisywać wniosków elektronicznych dotyczących praktyk lekarskich przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.  Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej www.epuap.gov.pl.

06.08.2015

Zawody o tytuł Mistrza Świata w piłce nożnej 6-osobowej rozgrywano w irlandzkim Limerick,  18 - 24 lipca b.r.  W meczu finałowym  z Francuzami z drużyny France R.A.S. Medyk Zabrze pokonał przeciwnika 3:2, a   zawodnik  Medyka Zabrze Robert Wolniewicz został wybrany najlepszym zawodnikiem tych Mistrzostw. „Chcieliśmy znowu usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego”  napisał kapitan drużyny  dr Damian Kawecki w relacji dla „Pro Medico”. Całość będzie można przeczytać w najbliższym, sierpniowo-wrześniowym  numerze pisma. Gratulujemy!
 

Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara